Офіційна позиція АФНУ стосовно проєкту закону України «Про рієлтерську діяльність в Україні» №3618


Офіційна позиція АФНУ стосовно проєкту закону України «Про рієлтерську діяльність в Україні» №3618

Джерело: asnu.net

Як нам стало відомо, на сайті Верховної Ради України був розміщений проєкт Закону України «Про рієлтерську діяльність в Україні», реєстраційний №3618, ініціаторами якого виступили Народні депутати України. Несподівана поява документа викликала хвилювання у рієлторської спільноти по всій Україні, виникає багато запитань та нерозуміння.

Попередньо проаналізувавши положення проєкту Закону, Асоціація фахівців з нерухомості (рієлторів) України висловлює своє занепокоєння та вважає, що прийняття нормативного документу в запропонованій редакції неприпустиме та несе суттєві ризики для ринку надання рієлторських послуг.

Асоціація вбачає в положеннях запропонованого проєкту Закону обмеження прав громадян України на розпорядження своєю власністю, які гарантовані Конституцією України, також запропоновані норми містять корупціогенні фактори та ризики, порушують антимонопольне законодавство та в більшості своїй порушують права та інтереси суб’єктів ринку надання рієлторських послуг.

Асоціація вважає, що проєкт Закону потребує суттєвого доопрацювання з обов’язковим залученням фахівців цієї сфери, врахуванням громадської думки та наступним проведенням громадських обговорень.

Асоціація фахівців з нерухомості (рієлторів) України підтримує законодавче регулювання ринку надання рієлторських (брокерських) послуг, про що неодноразово наголошувалось в наших зверненнях до громадськості. Асоціація підтримує регулювання на принципах відкритості, демократичності, прозорості, захисту прав та інтересів усіх учасників ринку, максимальної ролі саморегулівних організацій в процесі регулювання діяльності фахівців, що відповідає світовому досвіду.

Нагадуємо, що Асоціація має багаторічний досвід роботи над законопроєктами, які стосуються сфери регулювання рієлторської (брокерської) діяльності. Останні два роки Асоціація приймала активну участь в діяльності робочої групи, по підготовці проєкту Закону «Про брокерську діяльність у сфері нерухомості», яка була створена Фондом державного майна України згідно з Розпорядженням КМУ, надавала свої пропозиції та рекомендації до проєкту Закону.

Таким чином, Асоціація готує відповідні звернення до комітетів Верховної ради України, відповідальних за опрацювання проєкту Закону, готова приймати участь в комітетських слуханнях та активно висловлювати свою позицію при підготовці регуляторного акту.