Оренда житла. Які гарантії дає договір оренди і на що слід звернути увагу: рекомендації Мін’юсту


Оренда житла. Які гарантії дає договір оренди і на що слід звернути увагу: рекомендації Мін'юсту

Джередо: budport.com.ua

Оренду житла варто оформлювати належним чином, у відповідності з вимогами законодавства, тому важливо укласти відповідний договір. Про це повідомляється на сайті Міністерства юстиції.

Орендодавець, який планує здати житло в оренду, повинен сплачувати з цього податки та бути готовим показати всі документи, які стосуються прав на житло, а також підписати договір оренди.

За договором оренди житла одна сторона – власник житла (наймодавець) передає іншій стороні (наймачеві) житло для проживання у ньому на певний строк за плату. Договір найму житла укладається письмово.

Що потрібно вказувати у договорі

У договорі треба детально прописати умови, вартість та терміни оренди, інформацію про учасників угоди, права та обов’язки наймача і наймодавця, гарантії, підстави для дострокового розірвання, фінансові зобов’язання. За бажанням можна вказувати інші пункти, виходячи з індивідуальних особливостей нерухомості або побажань сторін.

У договорі також потрібно вказати осіб, які проживатимуть разом із наймачем. Ці особи набувають рівних із наймачем прав та обов’язків щодо користування житлом. Наймач несе відповідальність за порушення умов договору особами, які проживають разом із ним.

Якщо житло винаймають кілька осіб, їхні обов’язки за договором найму житла є солідарними. Порядок користування житлом наймачем та особами, які постійно проживають разом із ним, визначається за домовленістю між ними, а у разі спору – встановлюється за рішенням суду.

Строк дії договору оренди

Договір найму житла укладається на строк, передбачений у такому документі. Якщо у договорі строк не встановлений, він вважається укладеним на 5 років.

У разі завершення терміну договору найму житла наймач має переважне (у порівнянні з іншими потенційними наймачами) право на укладення договору найму житла на новий строк.
Не пізніше ніж за три місяці до завершення строку договору оренди житла наймодавець може запропонувати наймачеві укласти договір на таких же або інших умовах чи попередити наймача про відмову від укладення договору на новий строк.

Якщо наймодавець не попередив наймача, а наймач не звільнив помешкання, договір вважається укладеним на тих же умовах і на такий же строк.

Якщо наймодавець відмовився від укладення договору на новий строк, але протягом одного року уклав договір найму житла з іншою особою, наймач має право вимагати відшкодування збитків, завданих відмовою укласти з ним договір на новий строк.

У разі продажу житла, яке було предметом договору оренди, наймач має переважне перед іншими особами право на його придбання.

Як розірвати договір оренди житла

Наймач житла має право у будь-який час відмовитися від договору найму, письмово попередивши про це наймодавця за три місяці.

Якщо наймач звільнив помешкання без попередження, наймодавець має право вимагати від нього плату за користування житлом за три місяці. При цьому наймодавець має довести, що він не міг укласти договір найму житла на таких же умовах із іншою особою.

Наймач також має право відмовитися від договору оренди, якщо житло стало непридатним для постійного проживання у ньому.

Договір оренди житла може бути розірваний на вимогу наймодавця за рішенням суду у разі:

  • невнесення наймачем плати за житло за шість місяців (якщо договір не встановлює більш тривалий термін), а при короткостроковому наймі – понад два рази;
  • руйнування або псування житла наймачем або іншими особами, за дії яких він відповідає.

Наймачеві за рішенням суду може надаватися строк не більше одного року для відновлення житла. Якщо протягом строку, визначеного судом, наймач не усуне допущених порушень, суд за повторним позовом наймодавця ухвалює рішення про розірвання договору найму житла. На прохання наймача суд може відстрочити виконання рішення не більше ніж на один рік.

Договір оренди частини будинку, квартири, кімнати (частини кімнати) може розриватися на вимогу наймодавця у разі необхідності використання житла для проживання самого наймодавця та членів його сім’ї. У цьому разі наймодавець повинен попередити наймача про розірвання договору не пізніше ніж за два місяці.

Якщо наймач житла або інші особи, за дії яких він відповідає, використовують житло не за призначенням або систематично порушують права та інтереси сусідів, наймодавець може попередити наймача про необхідність усунення цих порушень. Якщо наймач або інші особи, за дії яких він відповідає, після попередження продовжують використовувати житло не за призначенням або продовжують порушувати права та інтереси сусідів, наймодавець має право вимагати розірвання договору найму житла.