odnochasniy-perehid-prav-na-zemlyu-ta-roztashovanu-na-niy-neruhomist