reyestraciya-prav-na-neruhomist-v-yakih-vipadkah-derzhreyestrator-mozhe-vidmoviti