yak-zminilas-cina-kvadratnogo-metra-v-novobudovah-peredmistya