yak-zminilis-cinniki-na-kvadratni-metri-v-novobudovah-peredmistya-stolici