reyestraciya-prava-vlasnosti-na-novozbudovanu-neruhomist-yaki-dokumenti-neobhidno-podavati1